L-R: Shizuo Imaizumi sensei, Mitsugi Saotome sensei, Frank Doran sensei, Hiroshi Ikeda sensei